Kontakt

BIOINPUT D.O.O.

Ruđera Boškovića 1/1
42000 Varaždin

Zaštita bilja:
Martina Borić dipl.ing.agr.
091 602 49 30;
martina@bioinput.hr

Ishrana bilja:
Željko Markušić dipl.ing.agr.
098 797 708;
zeljko@bioinput.hr

Gdje se nalazimo