Aquos K

Gnojivo sa 3% N, te 33 % kelata kalija

 

Folijarno 400-500 gr/100 l vode u voćarstvu te povrće i ratarstvo 300-500 gr/100 l vode.