Biotech 3.10.5 S+ 2MgO

NPK organo mineralno gnojivo koje je dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji. Sadrži B,

Fe, Mn, Cu, Zn, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline. Doze se kreću ovisno o analizi tla i kulturi od 400-600 kg /ha.