Borox

Ethanolamin bor u kombinaciji za zelenim algama. Prije cvatnje za bolju oplodnju te apsorpciju kalcija. Bor je izuzetno važan element u procesu cvatnje i oplodnje pa ga dodajemo prije cvatnje. Kod koštićavih biljaka i lijeske proizvod se koristi na kraju vegetacije. Koristi se prskanjem u koncentraciji od 0,15- 0,25 %.