Proizvod na bazi neema. Djeluje na ojačavanje biljaka i indirektno na štetnike koje sišu i grizu list.

Proizvod se koristi folijarno prskanjem u koncentraciji od 0,4 %. Moguće je i djelovanje na nematode u tlu.

Folijarno 300-500 ml na 100 litara vode, irigacijom 2-8 l/ha. Djeluje kao azadirachtin na lisne uši i sve sisajuće i nagrizajuće insekte. Spada u skupinu dušičnih gnojiva