Grena Biosprint Calcio 9.1.1.

 

NPK organo mineralno gnojivo koje je dozvoljeno ekološkoj proizvodnji. Sadrži B,

Fe, Mn, Cu, Zn, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline. Doze se kreću ovisno o analizi tla i kulturi od 400-1000 kg /ha.