Grena life 4.6.10. S + 2 MgO

NPK organo mineralno gnojivo koje je dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji. Sadrži B,

Fe, Mn, Cu, Zn, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline. Doze se kreću ovisno o analizi tla i kulturi od 400-800 kg /ha.