Grena olivo specijal 9.1.1.+ 6 CaO

NPK organo mineralno gnojivo koje je dozvoljeno u  ekološkoj proizvodnji. Sadrži B, Fe, Mn, Cu, Zn, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline. Doze se kreću ovisno o analizi  tla i kulturi od 400-1000 kg /ha.