Mikroorganizmi preparat na bazi korisnih mikroorganizama

Mikroorganizmi – preparat s kojim prskaš i ne misliš

 

Mikroorganizmi su organski mikrobiološki preparat koji djeluje kao bioaktivator i imunostimulator. Nema karencu i ne ostavlja rezidue. U preparatu se nalaze mikroorganizmi iz roda Bacillus (Bacillus subtilis i Bacillus megaterium), gljive iz roda Saccharomyces (Saccharomyces sp.), kao i njihovi metaboliti dobijeni tokom kontrolirane fermentacije.

Metabolite čini veliki broj prirodnih spojeva: vitamina, aminokiselina, antioksidanasa, oligosaharida, siderofora, biljnih hormona, aktivatora i enzima, koja pokreću zaustavljene i usporene procese u biljci. Što je biljka u lošijem zdravstvenom stanju, to je djelovanje preparata izraženije i brže. Primjenom preparata Mikroorganizmi dobija se učinak više preparata zajedno, što značajno smanjuje troškove proizvodnje.

Jedna od najvažnijih osobina preparata je sposobnost da stvori čvrstu mehaničku barijeru na površini biljke. Ova barijera fizičkim putem sprječava patogena da prodre i ostvari infekciju. Barijera se stvara kako na nadzemnom dijelu tako i na korijenu biljke, nakon folijarnog i zemljišnog tretmana.

Ukoliko patogen uspije probiti mehaničku zaštitu, sljedeća prepreka je imunitet koji se aktivira odmah nakon tretmana preparatom. Jak imunitet biljci daje sposobnost da se samostalno brani, što je i najveći razlog preventivne primjene.

Preparat Mikroorganizmi se može koristiti i nakon infekcije, kako bi se biljci maksimalno povećala snaga i sposobnost da uspori širenje patogena i umanji nastale posljedice.

Za istovremenu aktivaciju punog imuniteta i formiranje mehaničke barijere, preparat Mikroorganizmi se primjenjuje i folijarno i zemljišno. Preventivnom primjenom biljka se čuva od najagresivnijih patogena kao što su: Erwinia, Monilia, Taphrina, Venturia, Xanthomonas, Fusarium, Botrytis, Aspergillus, Phytophtora, Pythium, Verticilium, Rhizoctonia, Sclerotinia i drugih.

Uloga preparata Mikroorganizmi kao bioaktivatora očitava se u jačanju biljke na stresne situacije:

 1. Aktivira imunitet kao prirodnu obranu biljke
 2. Štiti od herbicidnog šoka (ublažuje negativno djelovanje herbicida na kultivirane biljke);
 3. Štiti cvijet od kasnih mrazeva (dovodi do zagrijavanja cvijeta);
 4. Pojačava oslobađanje mirisnih molekula i bolje privlači oprašivače;
 5. Štiti biljku tokom suše, zatvara stome i sprječava isparavanje vode
 6. Olakšava penetraciju i usvajanje kemijskih preparata od strane biljke.

Mješanjem preparata Mikroorganizmi sa pesticidima i mineralnim gnojivima pojačava se efikasnost i umanjuje negativno djelovanje kemije. Ovo se postiže kroz proces„enkapsulacije“, gdje mikroorganizmi usvajaju djelatnu tvar u svoju membranu, čime je štite od brzog isparavanja, visokih temperatura, UV zračenja, ispiranja itd. Nakon enkapsulacije pesticida, preparat Mikroorganizmi se ponaša kao okvašivač uz sve navedene prednosti.

Redovitom primjenom preparata Mikroorganizmi biljke ostaju u vrhunskoj kondiciji i tada imaju mogućnost da svu snagu usmjere na stvaranje visokih prinosa, visoke kvalitete. Rezultati primjene se vide gotovo odmah nakon primjene i postepeno se pojačavaju.

 

 

Primjena i doze:

Preparat se koristi u redovnoj tehnologiji organske i konvencionalne poljoprivredne proizvodnje. Preporuka je da se primena radi sa svim tretmanima ishrane i zaštite, i češće kada postoji veća opasnost od infekcije.

Doza primene se prilagođava prema lisnoj masi. Biljke manje lisne mase tretirati sa manjim dozama, i obratno, biljke veće lisne mase tretirati sa većim dozama. Mikroorganizmi se ubacuju kao poslednji preparat, u napunjen rezervoar, nikako u koncentrat. Pre upotrebe dobro promućkati.

 1. Tretman supstrata za rasad: (0.25 – 0.5%) 2.5 – 5 ml na 1 lit. vode;
 2. Tretmani preko zemljišta (za sve gajene biljne vrste): optimalno se rade na svake tri nedelje. Preporučeno je da prva doza bude 10l/ha, a svaka naredna 5l/ha po tretmanu.
 3. Tretman semena za kontejnerski rasad: (0.25 – 0.5%) 2.5 – 5 ml na 1 lit. vode (potopiti, ili preprskati i ostaviti da se prosuši);
 4. Tretman semena za direktnu setvu: 100 ml na min. 1 lit. vode za hektarsku normu (pomešati u mešaču, ili preprskati i ostaviti da se prosuši);
 5. Tretman rasada do 10 cm: (0.25%) 2.5 ml na 1 lit. vode (do 3 puta nedeljno);
 6. Tretman rasada preko 10 cm do rasađivanja: (0.5%) 5 ml na 1 lit. vode (do 3 puta nedeljno);
 7. Primena u povrtarstvu i hortikulturi: (2-4l/ha), ili 50-100 ml na 10l vode. Folijarne tretmane raditi prema vremenskim uslovima na 7-14 dana sa 2-4l/ha, u zavisnosti od lisne mase.

Specifična primena za povrće i cveće:

U slučaju jakog napada patogena tretmane raditi 3 puta sa 5l/ha folijarno i jedanput sa 5-10l/ha preko zemljišta u 10 dana.

 1. Primena u ratarstvu: (2-3l/ha) preparat nastavlja da deluje i po spiranju na zemljište.
 2. Primena u voćarstvu: (2-5l/ha) folijarne tretmane raditi prema vremenskim uslovima na 7-14 dana sa 2-5l/ha u zavisnosti od lise mase (za drvenaste biljke u punom rodu 5l/ha).

Specifična primena za drvenasto voće:

Pri samom kretanju vegetacije: 3l/ha (ključni tretmani za sprečavanje prodora patogena preko lista) sa ponavljanjem 7-10 dana kasnije.

U fazi cvetanja: tretiranje se radi u momentu kada je otvoreno 10, 40, 70 i 90% cvetova i tokom precvetavanja kada je opalo 70% kruničnih listića sa dozom od po 5l/ha (ključni tretmani za sprečavanje prodora patogena preko cveta).

 1. Zatvoreni hidroponski sistemi: 10 ml na 40 lit. vode (čišćenje rezervoara na 7 dana).

 

Napomena:

Južno voće, osetljive i egzotične biljke sa većim brojem pigmenata (boja) tretirati sa manjim dozama uz predhodnu probu reakcije biljaka.