Proaktiv PK 30-20

Gnojivo koje sadrži 30 % fosfora i 20 % kalija. Osim hranjive vrijednosti ima i obrambenu funkciju.

Kultura Folijarno/100l Navodnjavanje
Voće 300-500 gr 10-15 kg/ ha
Povrće 200-400 gr 3-6 kg/ha
Plastenici 150-500 gr 10-20 kg /ha
Ratarstvo 200-400 gr